Umre Nedir?

Umre Nedir? Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamna gelmektedir. Dini bir terim olarak umre, “Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan” ibarettir. Umrenin iki farzı vardır: İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart; tavaf, rükündür. Vacipleri ise sa’y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır. […]

Devamına Bak

UMRE NASIL YAPILIR?

UMRE NASIL YAPILIR? Umre yapmak isteyen kimse önce Medine’ye gidiyorsa, Mekke’ye hareket etmeden Medine’nin 10 km . dışındaki Zülhuleyfe Mikat bölgesinde veya uçakla Medine’den Mekke’ye gidiyorsa, bulunduğu otelden ihrama girer. Eğer hava yolu ile Türkiye’den direk Cidde’ye gidip oradan Mekke’ye geçecekse Umre’ciye kolaylık olası için uçağa binmeden önce havaalanında veya uçak havalandıktan iki saat sonra […]

Devamına Bak

HACCIN SIHHATİNİN ŞARTLARI NELERDİR

HACCIN SIHHATİNİN ŞARTLARI NELERDİR Yapılacak haccın sahih, yani geçerli olabilmesi için şu üç şartın bulunması gerekir. a- Hac yapmak niyetiyle ihrama girmek. b- Hususî (Özel) vakit. c- Hususî mekândır. A) İhram İhram sözlükte; “haram etmek, kendini mahrum bırakmak”anlamına geldiği gibi, “tazim edilmesi gereken zamana veya makama girmek ve bunlara saygı duymak”manasına da gelir. Terim olarak […]

Devamına Bak

HACCIN EDASININ ŞARTLARI NELERDİR

HACCIN EDASININ ŞARTLARI NELERDİR Kendisine hac farz olan kimsenin bu farzı bizzat eda edebilmesi için gereken şartlara “Haccın edasının şartları”denir. Bu şartlar genel hatlarıyla şunlardır: a. Sağlıklı olmak; Hac yapmakla mükellef kişinin sıhhatinin buna elverişli olması lazımdır. Aksi halde üzerine hac farz olan bir kimsenin, fiilen haccetmeye mani bir hastalık ve sakatlığı bulunursa yerine vekil […]

Devamına Bak

HACCIN ŞARTLARI NELERDİR

HACCIN ŞARTLARI NELERDİR Haccın şartları üçe ayrılır: 1. Haccın Vücubunun (Farz olmasının) Şartları 2. Haccın Edasının Şartları 3. Haccın Sıhhatinin Şartları. Haccın Farz Olmasının Şartları 1. Müslüman olması, 2. Akıllı ve buluğ çağına ermiş bulunması, 3. Hür olması 4. Hac yapabilmesi için bedenî ve malî imkânlarının yeterli olması gerekir ki, buna fıkıh kitaplarında, güç yetirebilme, […]

Devamına Bak

HACCIN HİKMETLERİ

HACCIN HİKMETLERİ 1. Hac ve umre, kutsal mabed Kâbe’nin her yıl ibadetle ihya edilmesine ve şenlendirilmesine vesile olur. 2. Hac, insan nefsini günahlardan temizler, arı duru hale getirir, onu ihlâsla donatır, yeni bir hayatın kapılarını aralar; insanın manevîyatını güçlendirir, ilahî rahmet ve affa dair duyduğu güveni sağlamlaştırır. 3. Hac imanı güçlendirir, kuvvetlendirir. Allah’a verilen sözün […]

Devamına Bak

HACCIN FAZİLETLERİ

HACCIN FAZİLETLERİ Haccın ferdi ve içtimai pek çok faydaları vardır. Başlıcaları şunlardır; 1. Hac, ferdin günahlarının bağışlanmasını, kalbinin günahlardan arınmasını sağlar. Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz bir hadislerinde: “Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa, annesinden doğduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak döner.” buyurur. Bir diğer hadislerinde […]

Devamına Bak

Haccın Tarifi ve Önemi

Haccın Tarifi ve Önemi Hac; kasdetme ve yönelme mânâlarına gelir. Hac, hususî bir zaman diliminde, hususî bir kısım yerleri, yine bir kısım hususî usullerle ziyaret etmeğe denir ki; senenin belli günlerinde, hac niyetiyle ihrama girip, Arafat’ta vakfede bulunmak ve Kâbe’yi tavaf etmekten ibaret sayılmıştır. Haccın şartı ihram, vakfe ve tavaf ise onun rükünleridir. Hac’da yapılan […]

Devamına Bak

Umre İçin Hazırlık

Umre İçin Hazırlık Umre veya Hac yolculuğuna çıkmadan önce, başta akrabamız olmak üzere ilişkili olduğumuz başlıca şahsiyetler ziyaret edilir. Duaları alınır. Gerekiyorsa vücut temizliği yapılır. Tırnaklar kesilir. Bıyıklar ve ve sakallar düzeltilir. Gusül abdesti alınır. Erkekler güzel kokular sürünür. Hac gibi Umre de Peygamberimizin belirlediği (Mikat) denilen yerlerde ihranlanma ile başlar. Mikat sınırından öncede ihrama […]

Devamına Bak

Umre Hakkında Ayetler ve Hadisler

Umre Hakkında Ayetler ve Hadisler Ayetler “Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın sembollerindendir. Onun için her kim Hac veya Umre niyetiyle Ka’be’yi ziyaret ederse, tavafı bunlarla yapmasında ona bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah, mükafatını veren ve her şeyi bilendir.” (Bakara 158) “Onlar sana hilalleri soruyorlar. De ki: “Onlar, insanlar […]

Devamına Bak
Gazi Turizm Whatsapp